Bravecto chews for dogs 22-44 lbs (10-20 kg) kills fleas, prevents flea infestations, and kills ticks for 12 weeks.

Bravecto chews for dogs 22-44 lbs (10-20 kg)

₪205.00 Regular Price
₪180.00Sale Price
  • הכדור הכי יעיל נגד פרעושים וקרציות - ברבקטו ,כדור בטעם בשר יעיל ל-3 חודשים

    הורג 100% מהפרעושים והקרציות ומונע ל3 חודשים נוספים

    מתחיל להרוג לאחר שעתיים בלבד!

    כדור לעיסה טעים במיוחד

    טבליה אחת טעימה של ברבקטו והחבר על ארבע שלכם יהיה נקי מפרעושים וקרציות לתקופה של 12 שבועות .

 

Support in chat & WhatsApp

+4915152222869

©2016 by Pet-Bucket.